Personvern

Personvern dreier seg om om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Vi lagrer ingen persondata

Gratisklubben.com lagrer ingen persondata.

Tredjeparts nettsider

På Gratisklubben.com finnes det linker til tredjeparts nettsider. Vi har ingen ansvar eller kontroll over disse nettsidene eller deres personvern.


Gratisklubben.com
23. Juni 2018